Chia sẻ mây tre đan

Lục Bình và Quy Trình Xử Lý Sản Phẩm

Cây lục bình hay bèo tây là một loại cây quen thuộc của người nông dân Việt Nam, ngày nay cây còn công dụng thủ công...